Pukainis.lv

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Nodokļu atlaides ziedotājiem
Ziedojot “Pukainis.lv” biedrībai, fiziskās un juridiskās personas var saņemt ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Noderīga informācija visiem ziedotājiem!

Pamatojoties uz piešķirto Pukainis.lv sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusu, tagad gan fiziskas, gan juridiskas personas, kuras ir veikuši ziedojumus biedrības labā ir tiesīgas izmantot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides.

Ziedotāji - fiziskas personas, kuras ziedo SLO ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus (izņemot gadījumus, kad tās atsauc savu ziedojumu) izmantojot likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” noteiktās nodokļu atlaides, savukārt apliekamā ienākuma samazinājums par ziedotajām summām nevar pārsniegt 20 % no gūtā apliekamā ienākuma.

Ziedotāji - juridiskās personas, kuras ir tiesīgas izmantot “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma” (12.pants) noteiktās nodokļu atlaides.

Uzņemums var izvēlēties tikai vienu no šādiem atvieglojumiem un to piemērot visā pārskata gadā:

1) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē SLO ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5 % apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē SLO ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2 % no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;

3) samazināt aprēķināto UIN no dividendēm par 75 % no SLO ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā UIN no dividendēm. Izvēloties 3.veidu – ziedojumu summa nesamazina ar nodokli apliekamo bāzi, bet gan UIN no dividendēm;

Vairāk informācijas meklē VID mājaslapā.

Pukainis.lv palīdz atrast jaunas mājas kaķiem un suņiem, kuri dzīvo dzīvnieku patversmēs. Sniedzam atbalstu, lai dzīvnieki varētu atrast sev saimnieku.